DOCÈNCIA

 

ACTUAL

 

Fonaments de comportament polític (Grau de Ciència Política, UOC)

Tutor de tesi de màster (Màster en Ciència Política, UOC)

Introducció al disseny d'enquestes (formació especialitzada per a funcionaris EAPC)

Anàlisi de dades amb Jamovi (formació especialitzada per a funcionari, EAPC)

 

 

 

PASSADA

 

Tècniques de recerca quantitatives (Màster en Sociologia, UB)

Tutor de tesis de grau (Grau en Sociologia, UB)

Seminari en mètodes i disseny de recerca (Màster en Sociologia, UB)

Comparative methods (Màster en Ciència Política, UAB)

Estadística oficial i disseny d'enquestes (Grau en Estadística Aplicada, UAB)

Tècniques d'investigació quantitativa (Llicenciatura en Ciència Política, UAB)

Disseny avançat de qüestionaris (formació especialitzada per a funcionaris, EAPC)